Krok 1
Wybór polisy
Krok 2
Dane Ubezpieczającego
Krok 3
Płatność
Krok 4
Wydruk polisy

1. Ubezpieczenie NNW

Wybierz jeden z poniższych wariantów ubezpieczenia NNW:

Wybierz wariant Warunki ubezpieczenia zakres ochrony Składka w złotych
na osobę
Osoby biorące udział w organizowanych przez jednostki WOPR szkoleniach na ternie RP
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna
NNW (trwały uszczerbek) 30 000
NNW (śmierć) 15 000
do 90 godzin 3,50 zł
Osoby biorące udział we wstępnych zajęciach organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP, ubiegające się o dopuszczenie do szkoleń
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna
NNW (trwały uszczerbek) 5 000
NNW (śmierć) 2 500
do 24 godzin 5 zł
Dzieci biorące udział w spotkaniach, zajęciach sponsorowanych organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna
NNW (trwały uszczerbek) 10 000
NNW (śmierć) 5 000
do 24 godzin 8 zł
Dzieci biorące udział w spotkaniach, zajęciach sponsorowanych organizowanych przez jednostki WOPR na ternie RP
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna
NNW (trwały uszczerbek) 20 000
NNW (śmierć) 10 000
do 24 godzin 15 zł

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA jest następujący: reklamacje@pzu.pl.